ساختمان مروارید
محل پروژه : سعادت آباد
کارفرما : آقای مرادیان
وضعیت : اتمام سال 1395

ساختمان کوروش کبیر
محل پروژه : سعادت آباد
کارفرما : مهندس فرامهر
وضعیت : در حال اجرا

ساختمان معیری
محل پروژه : پاسداران
کارفرما : مهندس شیردل
وضعیت : اتمام سال 1395