نظارت :index

شرکت مهندسی شکیل سازه پردیس بصورت قانونی دارای صلاحیت نظارت پایه یک(ارشد) در چهار رشته اصلی معماری، عمران ، مکانیک و برق میباشد . نظارت در دید ما یعنی مشاوره فنی و راهنمای مجری برای اجرای هرچه با کیفیت تر پروژه منطبق با مقررات ملی ساختمان و استانداردها و ایمنی بیشتر تا پایان کار است. امروزه نظارت به چند روش انجام میشود:

 

  • نظارت از طریق سیستم ارجاع کار :

سازمان نظام مهندسی تهران از سال 1392 سیستمی تحت عنوان ارجاع کار نظارت راه اندازی کرد که در آن بعد از تشکیل پرونده در شهرداری و واریز مبلغ تعیین شده بابت نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی کار بصورت اتوماتیک بین شرکت ها و افراد حقیقی تقسیم و ارجاع میشود که هیچ دخل و تصرفی در آن صورت پذیر نیست .

 

  • نظارت از طریق کار انتخابی :Rear shot of boss pointing at construction with worker near by

سازمان نظام مهندسی تهران در راستای بهبود وضعیت ارجاع کار و ایجاد فضای باز رقابتی بین شرکت ها امکانی را ایجاد کرد تا شرکت ها بنابر ظرفیت ها و مدت فعالیت خود بتوانند تعدادی کار بصورت انتخابی از طرف خود معرفی و درصورت تأیید سازمان به آنها ارجاع گردد.

شرکت مهندسی شکیل سازه پردیس هم با استفاده از این امکان آمادگی همکاری با کارفرمایان محترم را دارد.

 

  • نظارت عالیه فنی:stavbari

در این روش علاوه بر ناظر معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی به درخواست کارفرما و برای کنترل مضاعف و بالابردن کیفیت کار با قراردادی بین کارفرما و شرکت یک یا چند نفر از متخصصین برای بازدیدهای مستمر یا مستقر شدن درکارگاه معرفی میشوند تا پروژه از نظر سرعت ،کیفیت و ایمنی در بالاترین سطح انجام شود. که هزینه انجام خدمات متناسب با نیاز پروژه،شرایط ویژه آن و متراژ متغییر است و برای هر پروژه بطور اختصاصی محاسبه و تعیین میگردد.