شرکت مهندسی شکیل سازه پردیس بصورت قانونی دارای صلاحیت طراحی پایه یک(ارشد) در چهار رشته اصلی معماری، عمران ، مکانیک و برق میباشد .کلیه طراحی ها منطبق با ضوابط شهرداری و مقررات ملی ساختمان انجام و هزینه خدمات مطابق با قیمت اعلام شده سازمان نظام مهندسی تهران صورت میگیرد که در یک پکیج کامل و شامل موارد زیر است :

طراحی فاز 1 و فاز2 در همه رشته ها

طراحی نما و 3D و نمای داخلی بنا به درخواست و سلیقه مالک

کلیه طراحی ها و مدارک مورد نیاز برای کسب تأییدیه شهرداری و سازمان نظام مهندسی تهران تا اخذ پروانه ساختمانی که هزینه انجام آنها متناسب با نیاز پروژه،شرایط ویژه آن و متراژ متغییر است و برای هر پروژه بطور اختصاصی محاسبه و تعیین میگردد.